rachunkowość

Wspomaganie systemów ERP

Wspomaganie systemów ERP

(...) Korzyści dla kontrolera controller finansowego z użytkowania systemu do budżetowania i controllingu dotyczące oszczędności budżetu firmy Eureca są następujące: koniec czasochłonnego łączenia tysięcy arkuszy excelowych, kilkukrotne skrócenie czasu poświęconego na tworzenie budżetu, możliwość pracy w grupie, możliwość modyfikacji budżetu w czasie jego wykonywania, możliwość multiwymiarowej analizy zmagazynowanych danych,

Cięcia wydatków

Cięcia wydatków

(...) System Eureca to system typu business intelligence (w skrócie BI) wspiera budżetowanie oraz controlling finansowy w każdej organizacji. System ten umożliwia przeprowadzanie kolejnych procesów biznesowych i czynności: planowanie kosztów, raportowanie, systemy informatyczne, budżet - konstruowanie i aktualizacja, systemy erp, analiza rentowności, analiza finansowa, erp, planowanie budżetu, budżetowanie, analiza kosztów, rachunkowość