oprogramowanie

Oprogramowanie do telefonowania

Oprogramowanie do telefonowania

(...) Propozycje firmy Elcombo są dedykowane do wspomagania takich aktywności w firmach jak: wspieranie obiegu dokumentów i organizacji pracy (Elcombo DocFlow), systemy bilingowe (Sara), wspomaganie kontaktów z klientami (Elcombo Contact Center), świadczenie telekomunikacyjnych usług głosowych (Elcombo IVR), sprawna obsługa procesów biznesowych (Piramid WorkFlow), rozliczanie usług świadczonych klientowi, wspieranie działów IT (Elcombo

Systemy bazodanowe

Systemy bazodanowe

(...) End User Mgmt, .NET, Java, Service Level, SAP, Mgmt, PeopleSoft, Oracle E-bus, Siebel.Głównym celem rozwiązań przedsiębiorstwa Quest Sofware jest optymalne administrowanie infrastrukturą IT, głównie bazami danych, a zatem zaawansowana diagnostyka baz danych.Rozwiązania firmy Quest Software to zarządzanie wirtualizacją:Przedsiębiorstwo Quest Software wdraża sprawdzone narzędzia do wirtualizacji, dzięki którym można uruchomić