controlling

Wspomaganie systemów ERP

Wspomaganie systemów ERP

(...) użytkownika - krótki czas szkolenia użytkowników, możliwość użytkowania jednej bazy danych przez wiele osób równolegle, redukowanie ilości popełnianych błędów, możliwość szybkiego analizowania kilku centrów odpowiedzialności, możliwość planowania budżetu w wielu przekrojach, miarach i okresach, zredukowanie czasu pomiędzy odkryciem odchylenia a znalezieniem jego przyczyn, możliwość zdalnej pracy z systemem. System

Cięcia wydatków

Cięcia wydatków

(...) przedsiębiorstwie są następujące: posiadamy status Microsoft Gold Certified Partner - wsparcie partnera technologicznego, łączenie danych z kilku systemów w hurtowni danych, możliwość wykorzystania już działającej infrastruktury IT oraz stworzenie wartości dodanej do już funkcjonujących systemów, zastosowanie najnowszej technologii - Microsoft.NET, odciążenie pracowników działu IT od tworzenia raportów, możliwość czynnego