październik 2013

OpenOffice czy pakiet Microsoftu?

OpenOffice czy pakiet Microsoftu?

Są one dla przyszłego pracodawcy lub kryterium na podstawie którego może on dokonać selekcji kandydatów. Certyfikowane szkolenia potwierdzają  o jego wykształceniu w kontekście pełnienia wybranego stanowiska oraz podkreślają wartość pracownika. Bardzo istotne jest nabycie właściwych kompetencji zwłaszcza w dużych instytucjach, gdzie umiejętność zdecydowanego działania i ważna jest wiedza potwierdzona certyfikatem. Szkolenia

Cięcia wydatków

Cięcia wydatków

System Eureca to system typu business intelligence (w skrócie BI) wspiera budżetowanie oraz controlling finansowy w każdej organizacji. System ten umożliwia przeprowadzanie kolejnych procesów biznesowych i czynności: planowanie kosztów, raportowanie, systemy informatyczne, budżet - konstruowanie i aktualizacja, systemy erp, analiza rentowności, analiza finansowa, erp, planowanie budżetu, budżetowanie, analiza kosztów, rachunkowość zarządcza,